עמוד הבית
      חפש   חיפוש מתקדם
  عربي   |   English
    אירועים
    הודעות לעיתונות
    הודעות מזכיר הממשלה
    החלטות ממשלה
    נאומים
 
החלטות ממשלה וועדות שרים
פניות הציבור
תגובות והצעות
משרד ראש הממשלה  ארכיון  החלטות ממשלה  2007  יולי  הרחבת מתכונת פעילות לשכת הקשר "נתיב" במשרד לנושאים אסטרטגיים
הרחבת מתכונת פעילות לשכת הקשר "נתיב" במשרד לנושאים אסטרטגיים
 
החלטה מס. 2070 של הממשלה מיום .22.07.2007
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
נושא ההחלטה : הרחבת מתכונת פעילות לשכת הקשר "נתיב" במשרד לנושאים אסטרטגיים
מחליטים : 1.  לבטל  את  החלטת הממשלה מס. 142, מיום 25  במרץ 2003, אשר קבעה כי פעילות "נתיב" תצומצם.

2.  לאשר  את  מסקנותיה והמלצותיה של  הוועדה  הבין משרדית  לבחינת  הרחבת מתכונת  פעילות  "נתיב", בראשות  מנכ"ל  המשרד  לנושאים  אסטרטגים,  אשר הוקמה  מכוח  החלטת הממשלה מספר 1139,  מיום  4 בפברואר  2007  (להלן - הוועדה) כפי  שהן  באות לידי ביטוי בדו"ח הוועדה (להלן - דו"ח הוועדה), ולקבוע כדלקמן:

2.1."נתיב" ירחיב את פעילותו בקרב יהודי מדינות חבר  העמים וזכאי העלייה ממדינות אלה ויחזק את  מערך המרכזים הישראלים ומוקדי  הפעילות המופעלים  על ידו במרחב זה בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית ובתיאום עם משרד החוץ, מיד עם  אישור  החלטה זו, והכול כאמור  וכמפורט בדו"ח הוועדה;

2.2 "נתיב"  יפעל בשיתוף פעולה ובתיאום מלא  עם משרד  החוץ, הסוכנות היהודית ועם  הארגונים היהודיים  הפועלים  בגרמניה,  כמצוין  בדוח הוועדה על מנת לקדם פעולות ופרויקטים שונים מול יהודים וזכאי עלייה שמוצאם ממדינות חבר העמים  בגרמניה  החל  מחודש  ספטמבר  2007, כאמור  וכמפורט בדוח הוועדה. המשרד לנושאים אסטרטגיים ומשרד החוץ יפעלו בכדי לתאם מהלך זה עם ממשלת גרמניה;

2.3 יוקם צוות עבודה לפיתוח מדיניות בין משרדית ובין ארגונית כוללת בקשר לאוכלוסיית יהודים וזכאי  עלייה בני ויוצאי מדינות חבר העמים, (להלן  - אוכלוסיית היעד), בהשתתפות  המשרד לנושאים   אסטרטגיים,  משרד  החוץ,   המשרד לקליטת   העליה,  משרד  הרווחה   והשירותים החברתיים,  "נתיב"  והסוכנות יהודית.  יושב ראש  הוועדה  ייקבע על ידי מנכ"ל משרד  ראש הממשלה מקרב משרדי הממשלה דלעיל.

הצוות  יגבש  אסטרטגיה לאומית-ציונית  רחבה לטיפול  כולל  באוכלוסיית היעד  תוך  מיסוד מדיניות  של שיתוף פעולה המביאה לידי ביטוי את  היתרונות  היחסיים של כל  ארגון  במרחב גיאוגרפי  או  במרחב נושאי נתון.  כמו  כן, הצוות  יתכנן  ויגבש  הצעה  לפרויקט  משותף שתכליתו  הגדלת  מאגר זכאי העלייה  המודעים לזכאותם  לעלות ארצה והגדלת היקף החשיפה של אוכלוסיית היעד לפעילות יהודית-ציונית.

הצוות יגיש מסקנותיו לממשלה או לועדת השרים לענייני עליה וקליטה תוך ארבעה חודשים מיום אישור החלטה זו.

2.4 יוקמו  שני  צוותי עבודה בינמשרדיים  להכנת תוכנית  עבודה משותפת כוללת ולקביעת  נהלים מוגדרים:  צוות עבודה בראשות המשרד  לקליטת העליה  לטיוב  שרשרת הקליטה  של  אוכלוסיית היעד   ובהשתתפות  הגופים  המפורטים   בדוח הוועדה;  צוות  עבודה  בראשות  משרד  הפנים לבחינת   ההיבטים  המקצועיים  ביחס  לתהליך הקונסולארי   המתבצע  מול  אוכלוסיית  היעד ובהשתתפות  הגופים  המפורטים בדוח  הוועדה. צוותי  עבודה  אלה יגישו המלצותיהם  למנהלי משרדיהם  במועדים הקבועים בדוח לצורך בדיקת יישומן.

2.5 לאשר  את  מסמך ייעוד ותפקידי  "נתיב"  אשר נוסח  מחדש  במסגרת הוועדה  בהתאם  להסכמות שהושגו במהלכה בקשר למתכונת פעילות "נתיב".

להלן המסמך האמור:

1.  ייעוד

ייעודו  העיקרי של נתיב הוא לפעול בקרב  יהודים וזכאי  עלייה  בחבר העמים ובקרב  יהודים  וזכאי עלייה  יוצאי מדינות חבר העמים בגרמניה; על מנת לעודד  ולסייע  לעלייתם למדינת ישראל ולחזק  את זיקתם לישראל, לציונות וליהדות כנגזרת ממדיניות ממשלת   ישראל   ובהתאמה  מלאה  לדרכי   הפעולה האפשריות בארצות בהן פועל הארגון.

2.  תפקידים

2.1  לעודד  ולסייע  לעלייה  ולהגביר  את  הקשר והזיקה  שבין  יהודים  וזכאי  עלייה  בחבר העמים  ויהודים  וזכאי  עלייה  יוצאי  חבר העמים  בגרמניה לבין מדינת ישראל, הציונות והיהדות   על  ידי  פעולות  חינוך,  תרבות והסברה ובאמצעות פעולות אחרות.

2.2  לבדוק  ולהמליץ על זכאות העלייה לישראל של יהודים וזכאי עלייה בני ויוצאי מדינות חבר העמים.

2.3  לאסוף  ולרכז  נתונים ומידע,  שלא  באמצעי מודיעין, על אוכלוסיית יהודים וזכאי עלייה בחבר   העמים  ולהעריך  את  מצבם,  סיכויי עלייתם  לישראל ועוצמת הזיקה אליה,  לרבות הערכת מעמדם וביטחונם.

2.4  לסייע  בגיבוש  מדיניות ממשלת ישראל  כלפי אוכלוסיית  היעד ואף לפעול למימוש מדיניות זו;  ובלבד  שנושאי המדיניות יהיו  קשורים לייעודו של הארגון ולתפקידיו;

2.5  להקים  תשתית  פיזית וארגונית בחבר  העמים המבוססת  על מרכזים ישראלים ומוקדי פעילות בערים  הגדולות ובערי הפריפריה,  והמאפשרת את העברת המסר הישראלי- ציוני-יהודי למירב היהודים  וזכאי העלייה;

2.6  למילוי  ייעודו של הארגון ולביצוע תפקידיו האמורים  והמוגדרים במסמך זה יקיים הארגון קשר   עם  הארגונים  היהודיים  והישראליים הפועלים   בתחומי  עיסוקו  העיקריים,  ככל שיידרש.

(דו"ח הוועדה  הבינמשרדית  להרחבת פעילות "נתיב"  - נמצא במזכירות הממשלה)."
Top Main
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
הדפסה שלח לחבר
 

רחוב קפלן 3, הקריה, ירושלים 91950

כל הזכויות שמורות © 2014 מדינת ישראל